Vedtekter

Sudbøvegen hytteforening

Styret 2019 - 2020

  • Tom Verner Karlsen - leder
  • Børre Jensen - nestleder
  • Normann Andersen - sekretær
  • Tor Husebø - styremedlem
  • Aase Therkelsen - styremedlem
  • Aasmund Grasbekk - styremedlem

Årsmøter

Årsmøtene holdes påskeaften kl 16:00 på Sudbøbrua.

Innkalling, årsrapport og referat blir sendt medlemmene.

Vedtekter

Vedtekter i Sudbøvegen hytteforening.

Copyright © Sudbøvegen hytteforening