Om

Sudbøvegen hytteforening

Sudbøvegen hytteforening ble stiftet 7. april 2007


Foreningen har som formål å:

 • fremme samhold og godt naboskap og ivareta samt utvikle et godt rekreasjonsmiljø både sommer og vinter i pakt med områdets naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter.
 • ivareta medlemmenes interesse ovenfor offentlige myndigheter og andre aktuelle interessepartnere og etablere et best mulig samarbeide med disse.
 • arbeide for å holde den offentlige vegen til Sudbø i god kjørbar stand så vel sommer som vinter, samt arbeide for en best mulig tilrettelegging for å kunne ferdes i naturen hele året.
Noen bilder fra vårt område

Styret 2019 - 2020

 • Tom Verner Karlsen - leder
 • Børre Jensen - nestleder
 • Normann Andersen - sekretær
 • Tor Husebø - styremedlem
 • Aase Therkelsen - styremedlem
 • Aasmund Grasbekk - styremedlem

Årsmøter

Årsmøtene holdes påskeaften kl 16:00 på Sudbøbrua.

Innkalling, årsrapport og referat blir sendt medlemmene.

Vedtekter

Informasjon

 • DAB nettet er ferdig utbygd i henhold til myndighetenes krav. Det blir ikke mer utbedring av DAB forholdene på Sudbø. Utendørs antenne anbefales hvis dårlig dekning.
 • Mobildekning (Telenor) fra ny mobilmast på Rindenuten fra 21mar12. Fra april 2017 er det 4G dekning på Sudbø med Telenor.
 • Gamle Bjåen ble ryddet i samarbeid med Åmotsdal Sogelag høsten 2012.

Copyright © Sudbøvegen hytteforening