Sudbøvegen hytteforening


Kontakt oss

Ta kontakt på vår e-post adresse: post@sudbovegen.com

Du finner oss også på Facebook — Sudbøvegen hytteforening.


Innspill til styret

Har du forslag til aktiviteter, nyttig informasjon, bidra med oppgaver som du er interessert i å gjøre noe med i vårt virkeområde, innspill til informasjon til disse WEB-sidene  -  nøl ikke med å sende
oss en e-post på vår e-post adresse. Ingen sak er for liten, noen saker er for store ;)


Bli medlem

Send påmelding til vår e-post adresse. Husk å oppgi ditt navn, hjemmeadresse, hytteadresse, e-postadresse og mobilnummer.

Årskontingenten er kr 250,- som forfaller 31. januar.


På vei mot Brattefjell - 1540 moh


Vi kjører av og til spor på to 4-5 km rundløyper - en ene mot Bjåen og den andre mot Fyrileiv