Sudbøvegen hytteforening


Hva skjer?

Årsmøter

Årsmøtene blir holdt påskeaften kl 16:00 ved Sudbøbrua.

Neste årsmøte 08apr23 kl 16 ved Sudbøbrua 


Dugnad og sosialt

Første lørdag i september er det dugnad med start kl 11 - oppmøte ved Sudbøbrua. 
En sosial samling for medlemmene samme dag kl 17 - sted blir informert om på e-post til medlemmene eller på vår Facebookgruppe.

Neste dugnad er 02sep23 kl 11 med oppmøte på Sudbøbrua. 


Snekring av klopper til Sandset