Vedtekter

Sudbøvegen hytteforening

Styret 2017 - 2018

  • Tom Verner Karlsen - leder
  • Ingvild Aartun - nestleder
  • Normann Andersen - sekretær
  • Aasmund Grasbekk - styremedlem
  • Børre Jensen - styremedlem
  • Aase Therkelsen - styremedlem

Årsmøter

Årsmøtene holdes påskeaften kl 16:00 på Sudbøbrua.

Innkalling, årsrapport og referat blir sendt medlemmene.

Vedtekter

Vedtekter i Sudbøvegen hytteforening.

Copyright © Sudbøvegen hytteforening