Sudbøvegen hytteforening


Velkommen til Sudbøvegen hytteforening som ble stiftet 7. april 2007.

Foreningens virkefelt er området i Seljord kommune beliggende langs Sudbøvegen fra krysset til Angre, områdene ved Skuldalen og Sudbø, opp til Sandsetdammen og rundt Sandsetvann.

Foreningen har som formål å:

*  fremme samhold og godt naboskap, samt ivareta og utvikle et godt rekreasjonsmiljø både sommer og vinter i pakt med områdets naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter

*  ivareta medlemmenes interesse ovenfor offentlige myndigheter og andre aktuelle interessepartnere, og etablere et best mulig samarbeide med disse

*  arbeide for å holde den offentlige vegen til Sudbø i god kjørbar stand så vel sommer som vinter, samt arbeide for en best mulig tilrettelegging for å kunne ferdes i naturen hele året


Pr januar 2021 er det ca 60 medlemmer. Vi ønsker flere hytteeiere eller hytteleiere hjertelig velkommen til å bli medlem.
Ta kontakt med styret på vår e-post adresse: post@sudbovegen.com  


(C) Copyright på innhold på våre WEB-sider